Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Kings & Queens Bedcollection niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen.

Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. Kings & Queens Bedcollection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden
te vragen. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Kings & Queens Bedcollection, die geen eigendom zijn van Kings & Queens Bedcollection, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel Kings & Queens Bedcollection uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kings & Queens Bedcollection worden onderhouden, wordt afgewezen.