Garantiebepalingen

UW WETTELIJKE RECHTEN:
De Nederlandse wetgeving biedt u bepaalde wettelijke rechten voor het geval dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen. De onderstaande garantiebepalingen laten deze wettelijke rechten onverlet en houden dus geen beperking van uw wettelijke rechten in.

START VAN GARANTIETERMIJN:
De garantietermijnen gaan in op het moment dat Kings & Queens Bedcollection uw bestelling bij u heeft bezorgd.
U krijgt op alle Elektrische Boxsprings 3 volledige jaren fabrieksgarantie! Dit wil zeggen: Dat als er binnen 3 jaar iets kapot gaat aan de boxspring bij normaal gebruik door de klant, dat Kings & Queens Bedcollection dit kostenloos vergoed aan de klant.
U krijgt op alle vlakke Boxsprings en Matrassen 3 jaar garantie, waarvan 1 jaar fabrieksgarantie. Dit staat hieronder duidelijk uitgelegd.

VOORWAARDEN VOOR DE GARANTIE:
Om aanspraak te maken op de garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
U kunt aantonen dat u bij Kings & Queens Bedcollection een aankoop hebt gedaan.
Het product is onbeschadigd en schoon.
U gebruikt het product volgens de meegeleverde instructies. Zie ook de rubriek ‘uw spullen mooi houden’ onder aan deze voorwaarden.
U stelt Kings & Queens Bedcollection binnen een gepaste tijd nadat u een gebrek hebt ontdekt op de hoogte door contact op te nemen met de Customer Service of door een e-mail te sturen naar info@kingsandqueensbedcollection.nl

Verder gelden de voorwaarden die hieronder zijn vermeld.

DE GARANTIE:
U mag verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan u de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. In overleg met Kings & Queens Bedcollection kan bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk vastgelegd worden dat de geleverde producten ook de eigenschappen moeten bezitten die nodig zijn voor een bepaald bijzonder gebruik ervan. In dat geval mag u ook verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor dit bijzondere gebruik nodig zijn en gelden de wettelijke rechten die de Nederlandse wetgeving u biedt ook voor het ontbreken van eigenschappen die nodig zijn voor dit overeengekomen bijzondere gebruik. Kings & Queens Bedcollection kan in dat geval echter wel bepalen dat de onderstaande aanvullende garantietermijnen en -bepalingen niet gelden voor het ontbreken van deze eigenschappen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd bij het sluiten van de overeenkomst.

De kleur van de stof van boxsprings kan beïnvloed worden door het licht. Kings & Queens Bedcollection kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan door deze producteigenschappen en de garantie geldt dus ook niet voor dergelijke problemen.

Als een geleverd product niet aan de hiervoor bedoelde verwachtingen voldoet, gelden de wettelijke rechten die de Nederlandse wetgeving u biedt. Daarnaast gelden de onderstaande aanvullende garantietermijnen en –bepalingen. Deze termijnen en bepalingen gelden ook wanneer wij niet aannemelijk kunnen maken dat geconstateerde gebreken een gevolg zijn van abnormaal of onzorgvuldig gebruik van de producten. Deze garantietermijnen en –bepalingen gelden niet voor het ontbreken van eigenschappen die nodig zijn voor een met Kings & Queens Bedcollection overeengekomen bijzonder gebruik, tenzij dit schriftelijk met Kings & Queens Bedcollection overeengekomen is.

- Tot één jaar na de factuurdatum zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, volledig voor rekening van Kings & Queens Bedcollection.
- Vanaf één jaar en tot twee jaar na de factuurdatum is twee derde van de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor rekening van Kings & Queens Bedcollection.
- Vanaf twee jaar en tot drie jaar na de factuurdatum is één derde van de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor rekening van Kings & Queens Bedcollection.

De datum waarop u ons van een gebrek in kennis stelt, is bepalend voor de toepassing van bovenstaande garantieregeling. Na het verstrijken van de garantietermijn die op het betreffende product van toepassing is, zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor uw eigen rekening.

Als u een klacht hebt, wordt eerst beoordeeld of uw klacht te verhelpen is, bijvoorbeeld door het product te repareren. Als dit niet mogelijk is, bieden wij u een vervangend product aan. U hebt bij vervanging recht op eenzelfde of een soortgelijk en gelijkwaardig product. Bij vervanging moeten wij het product opnieuw bestellen, wat een nieuwe levertijd met zich meebrengt. Wanneer wij een product vervangen, gaat de garantietermijn niet opnieuw in maar geldt de garantietermijn vanaf de datum waarop wij het oorspronkelijke product aan u geleverd hebben.